background image
Surbær
- Aronia melanocarpa `Aron'
er en hårdfør busk med blankt løv og
flot høstfarve. Hvide blomster i juni,
sorte spiselige frugter i sept. Fin til
busket/hæk. Højde Ca. 1,5 m.
Sommerfuglebusk -
Buddleia `Pink Delight'
får store (25-40 cm) blomsterklaser fra
juli til september.
Busken bliver godt 2 m høj
Sommerfuglebusk -
Buddleia `White Profusion'
giver store hvide blomster i august
og september.
Højde ca. 2 m.
Glasbær - Calicarpa `Giraldii'
er en busk der bliiver ca. 2 m, og får
lillarosa blomster i maj og juni og senere
flotte bær. Plantes i læ i
sphagnumblandet jord.
Hængebirk
- Betula pendula `Bøghs'
er et stort opretvoksende træ med hvid
bark og hængende vækst. Gror i al slags
havejord. Solitærtræ, der kan blive mere
end 10 m højt.
Sørgebirk - Betula pendula `Youngii'
med stærkt overhængende grene og
bred vækst. Velegnet solitært.
Trives i almindelig havejord.
Smuk høstfarve. Højde 3-4 m.
Dværg Sommerfuglebusk -
Buddleia `Nanhoe Blue'
er en svagtvoksende busk, der bliver
1,5-2 m høj og bred. Blomstrer i
august og september.
Bærmispel - Amelanchier `Robin Hill' / `Ballerina'
er et hårdført lille prydtræ med en sky af hvide blomster i
maj og senere smukke røde frugter. Gror i almin-
delig havejord. Fint solitærtræ. Højde 3-4 m.
32
Sommerfuglebusk -
Buddleia davidii `Ellens Blue'
er en smuk blomstrende prydbusk,
der i august og september giver
kaskader af velduftende blå blom-
sterklaser, der tiltrækker sommer-
fugle. Vokser fint i veldrænet jord
på en lun vokseplads.
Bliver ca. 2 m høj.
Himalayabirk - Betula utilis
har en ualmindelig smuk og dekorativ
hvid bark. Væksten er let åben og
opret. Gror bedst i almindelig have-
jord og får en smuk guldgul høstfarve.
Bliver op til 10 meter.
Sommerfuglebusk
findes i mange flotte farver, som alle
tiltrækker sommerfugle.
Alle bør de plantes på en lun
beskyttet vokseplads i fuld sol i god
veldrænet jord. Velegnet både
solitært og i grupper.
Når sommerfuglebuske blomstrer,
er det en god idé, løbende at klippe
de visne blomster af - det fremmer en
længere blomstring.
Ved nyplantning bør sommerfuglebu-
ske plantes lidt dybere (ca. 10-
15 cm) end de har groet i potten, det
beskytter planterne mod frost.
Sommerfuglebusk bør hvert år i april
have en kraftig tilbageskæring for at
få en tættere vækst og bedre
blomstring.
Buske & træer
Alm. Bærmispel - Amelanchier
er en hårdfør busk, der kan gro i almin-
delig havejord. Blomstrer i maj med
hængende hvide blomster.
Fin solitærbusk og i grupper.
Højde ca. 3 m.
Rødblomstret Kastanie - Aescullus `Briottii'
er et majestætisk træ, der blomstrer i maj og juni.
Hårdfør og trives overalt. Bliver ca. 5-8 m høj.