background image
Dokumentation
2017-18
"Vi har med vores forskning vist, at den dybere
del af hjernen er langt mere fleksibel end hidtil
antaget ­ og at vi kan bruge den fleksibilitet til at
forbedre livskvaliteten for en masse mennesker"
Michael Kjærsgaard
incl. den uafhængige valideringsrapport fra januar 2017.