background image
Åbningstider 2014
!
!
!
!
!
Bemærk! åbningstiderne er vejledende.
Se altid på vores online kalender om der
er ledigt i svømmebadet på
www.greenpool.dk
eller ring.
I
perioder vil der være begrænset eller ingen
adgang til varmtvandsbassinet og motionscenteret.
Fra august til ultimo juni vil svømmebadet i perioder
være lukket pga skolesvømning.
I forbindelse med svømmelejre vil svømmebadet i
perioder være lukket for offentlig adgang.
Vær opmærksom på at der kaldes op 30 minutter
før lukketid.
!
!
!
!
!
!
!
!
Please note that opening hours are
indicative. Always look at our online
calendar to see availability to the pool
on
www.greenpool.dk
or Call us.
Occasionally there will be limited or no admittance
to the hot water pool and the exercise center. From
august to the end of june the Swimming Bath
occasionally will be closed because of school
swimming. In connection with swimming camps the
swimming bath occasionally will be closed for public
admittance.
Ø
å y ø
d y
gmrgg d hlrjg
gmrgg d hlrjg
c
c
gmrgg d ihrgg
ø
c
ø
gorgg d hlrgg
d y
gmrgg d gprgga
d
gmrgg d ihrgg
ø
c
ø
gorgg d hlrgg
Ø
å y ø
y
d y
d
gmrgg d horgg
gmrgg d igrgg
ø
c
ø
gorgg d hlrgg
y
d y
d
gmrgg d horgg
gmrgg d igrgg
ø
c
ø
gorgg d hlrgg
å
æ
d y
gmrgg d hlrjg
gmrgg d hlrjg
c
gmrgg d ihrgg
c
I
´
gorgg d hlrgg
æ
d y
gmrgg d gprgga
d
gmrgg d ihrgg
c
I
´
gorgg d hlrgg
å
æ
y
d y
d
gmrgg d horgg
gmrgg digrgg
c
I
´
gorgg d hlrgg
æ
y
d y
d
gmrgg d horgg
gmrgg d igrgg
c
I
´
gorgg d hlrgg