background image
Baderegler
!
1.
Har du en smitsom sygdom,
må du ikke bade. Det kan
være diarre, øjenbetændelse,
betændelse i huden eller
gulsot (hepatitis A) i den
smitsomme fase.
2.
Har du fodvorter eller
fodsvamp må du bade, hvis du
er under lægebehandling for
det.
3.
Babyer skal bære bade-
blebukser
4.
Gå på toilet først og herefter
ind under bruseren.
5.
Hele kroppen uden badetøj
skal sæbes ind og skylles af.
Make-up og lignende fjernes
før badning.
6.
Du skal vaske håret eller bruge
badehætte.
7.
Badetøjet skal være rent og
egnet. Brug ikke undertøj.
8.
Du må ikke forurene vandet
ved spytning, næsepudsning
og urinering.
9.
Brug ikke udendørs fodtøj i
barfodsområdet.
10. Er der afføring i vandet, skal
du straks forlade bassinet og
tilkalde personalet.
!
!
If you have any contagious disease,
don´t bathe. It may be diarrhea,
colds, sore throat, ear or eye
inflammation, skin inflammation or
jaundice (hepatitis A) in the infectious
stage.
Do you have plantar warts or athlete's
foot, you may bathe if you are under
medical treatment.
Babies must wear bathing pants
Go to the toilet first and then into the
shower.
The whole body must be washed,
without swimsuits using soap. Make-
up, and similar products must be
removed before bathing.
You should wash your hair or use
shower cap.
After visits to the toilet, sauna, steam
room you need to wash again.
Bathing clothes must be clean and
suitable. Do not use underwear.
Do not contaminate the water by
spitting, nose cleaning or urination.
Do not use outdoor footwear in
barefoot area.
Is there stools in the water,
immediately exit the pool and on-call
staff.
!